fbpx
แชร์บทความนี้

กางเกงน่ะเก่า แต่กระเป๋าน่ะใหม่ ยังไง? ยีนส์ยิ่งเก่า จับมารีเมคเป็นกระเป๋ายังไงก็สวย

รีเมคกางเกงยีนส์

กางเกงเก่าที่อาศัยกาลเวลาและไลฟสไตล์ เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ ทำให้เกิดความสวยงามแบบที่ฝีมือของเราอาจทำไม่ได้ ขาดตรงนู้น ซีดตรงนี้ เปื่อยหน่อยๆ รีเมคจนกลายเป็นของที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความเป็นมา และมีเพียงชิ้นเดียวในโลก

กระเป๋าจากกางเกงยีนเก่า

เมื่อกางเกงหมดอายุ เราก็มอบชีวิตใหม่ให้ อาจจะเป็นกระเป๋าใบโตที่ใส่ของได้เยอะ พกไปได้ทุกที่