fbpx
แชร์บทความนี้

การใช้งานจักรเย็บผ้า Brother เบื้องต้น

howtouse-br-sewingmachine

จักรเย็บผ้า Brother ที่ PINN SHOP จำหน่าย จะมีอยู่หลายรุ่น อาทิ JV1400, JS1410, GS2700, GS3700P, FS50, FS101, NV55P, NV50 จักรโพ้งอาทิ 2104D, 4234D เป็นต้น บางรุ่นก็ไม่มีจำหน่ายแล้ว ส่วนรุ่นที่ยังมีจำหน่ายอยู่คือ JV1400, GS2700, GS3700P, FS50, 2104D, 4234D นะคะ

ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีฟังก์ชั่นการใช้งาน เหมือน หรือ ต่างกัน บ้างไม่มากก็น้อย โดยทางนกได้รวบรวมคลิปการใช้งานจักรรุ่นต่างๆ ให้แล้ว คลิกดูรุ่นที่กำลังใช้งานอยู่ หรือ ที่คิดว่าอยากจะได้ไว้ใช้งานได้เลยค่ะ

จักรเย็บผ้า Brother รุ่นแมคคานิค

1. จักรเย็บผ้า Brother รุ่น JV1400 และ JS1410