fbpx
แชร์บทความนี้

วิธีเลือกและวิธีใช้หน้ากาก N95 ให้ชนะฝุ่น PM 2.5

วิธีเลือกและวิธีใช้หน้ากาก N95 .ให้ชนะฝุ่น PM 2.5
วิธีเลือกและวิธีใช้หน้ากาก N95 ให้ชนะฝุ่น PM 2.5

     เชื่อว่าในยุคคลุกฝุ่นแบบนี้ ทุกคนคงเคยได้ยินจนชินหูค่ะ กับคำว่า PM  AQI  N95 พวกนี้เป็นคำที่เกี่ยวกับหน่วยวัดอากาศที่มีความสัมพันธ์กันค่ะ เรามาค่อยๆ ทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ 

     PM 2.5  ย่อมาจาก Particulate Matters  มันมีความร้ายกาจแฝงอยู่ค่ะ เพราะเป็นฝุ่นที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

องค์การอนามัยโลก (WHO) กําหนดให้ PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง ตั้งแต่ปี 2556 อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้ 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรด้วย จากข้อมูลข้างต้นไม่ธรรมกาจริงๆ ค่ะ เรามารู้จัก PM 2.5 ให้ดีกว่านี้กันค่ะ

    PM 2.5 คืออะไร

    ก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ เล็กมากๆ จริงๆ ค่ะ ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ 

     PM 2.5 เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และกระบวนกาอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปถึงถุงลมในปอดได้หากได้รับปริมาณมากหรือเป็นเวลานานจะสะสมในเนื้อเยื่อปอด ทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลง ทําให้หลอดลมอักเสบ มีอาการหอบหืด ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่คุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน

AQI ย่อมาจาก Air Quality Index ดัชนีคุณภาพอากาศ  

ก็คือ การวัดระดับคุณภาพของอากาศว่าอยู่ในระดับใด เป็นอันตรายหรือไม่

แบ่งเป็นสีตามระดับ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย

ดัชนีคุณภาพอากาศ   ตามข้อมูลของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ แบ่งเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 201ขึ้นไป ตามตารางนี้ค่ะ

ดัชนีคุณภาพอากาศ

เนื่องจากฝุ่น PM 2.5 มีขนาดที่เล็กมาก หน้ากากอนามัยแบบธรรมดาจึงไม่สามารถกรองได้ จึงต้องใช้หน้ากากกรองฝุ่นขนาดเล็ก ซึ่งก็คือหน้ากาก N95 นั่นเองค่ะ

N95 คือ มาตรฐานในการกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้มากกว่า 95%

หน้ากาก N95 คืออะไร?
คือหน้ากากกรองอากาศประเภทใช้แล้วทิ้งชนิดหนึ่งตามมาตรฐานคุณภาพการกรองของหน้ากากที่ National
institute of occupational safety and health (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กําหนดไว้ หน้ากาก N95 มี
ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคที่ไม่ใช่น้ํามันขนาด 0.3 ไมครอน ซึ่งแขวนลอยในอากาศ เช่น ฝุ่นละอองและเชื้อโรค ได้ ไม่ต่ํากว่า 95% 

หน้ากาก N95 ต้องพอดีแนบกระชับกับใบหน้าของผู้ใส่ หน้ากากจะสามารถช่วยป้องกันผู้ใส่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่ออากาศที่ผู้ใส่หายใจเข้าทั้งหมดต้องผ่านการกรองของหน้ากาก

วิธีใส่หน้ากาก N95 ได้ถูกวิธีแนบกระชับกับใบหน้า?
1.เลือกขนาดและรูปร่างของหน้ากาก N95 ที่เหมาะสมกับรูปหน้าของผู้ใส่
2.ใส่อย่างถูกวิธีตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนํา โดยการ
2.1 วางหน้ากากบนฝ่ามือข้างที่ไม่ถนัดประคองด้านหน้าของหน้ากากและทดสอบความยืดหยุ่นของสายรัด
2.2 วางหน้ากากบนใบหน้าให้ปิด ปากจมูก คาง
2.3 ดึงสายรัดเส้นล่างข้ามศีรษะ วางบนด้านหลังศีรษะ บริเวณท้ายทอย
2.4 ดึงสายรัดเส้นบนข้ามศีรษะ วางบนด้านหลังศีรษะ บริเวณเหนือหู
2.5 ใช้ปลายนิ้วกดแถบอลูมิเนียมให้แนบกับสันจมูก
3.หลังจากใส่เรียบร้อยให้ทําการตรวจสอบความแนบกระชับกับใบหน้าของหน้ากากที่ใส่ (Fit check/ se

การตรวจสอบความกระชับของหน้ากาก N95

4.ล้างมือหลังถอดหน้ากาก
อายุการใช้งานหน้ากาก N95 : ในกรณีใช้สําหรับป้องกันฝุ่นละออง สามารถใช้หน้ากากซ้ําได้หากไม่ชํารุดและ
ยังมีประสิทธิภาพในการกรองอยู่สังเกตได้จากใส่แล้วผู้ใส่ยังสามารถหายใจได้ไม่อึดอัดกว่าการใส่ปกติ
ข้อควรระวังสําหรับการใช้งานหน้ากาก N95
1.ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หัวใจ ปอด เช่น หอบหืด โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ควรหลีกเลี่ยง
การใช้งาน เนื่องจากการใส่หน้ากากทําให้หายใจลําบาก มีผลทําให้อัตราการทํางานของหัวใจและปอดเพิ่มขึ้น
2.เนื่องจากการใส่ทําให้หายใจลําบากและเหนื่อยง่ายกว่าปกติจึงไม่ควรทํากิจกรรมมากและไม่ควรใส่เป็น
เวลานาน
3.การใช้หน้ากาก N95 ในเด็กก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากหน้ากาก N95 ผลิตมาตามขนาดใบหน้าของ
ผู้ใหญ่การใช้หน้ากาก N95 ในเด็กอาจทําให้หน้ากากคลุมจมูกและปากได้ไม่กระชับเท่าที่ควร
4.การใส่หน้ากากต้องปิดครอบทั้งบริเวณปากและจมูกตลอดเวลาใช้งาน
5.หน้ากาก 95 ไม่สามารถกรองสารเคมีและก๊าซได้

คลิปวิธีใส่หน้ากาก N95 อย่างไรให้ถูกวิธี

ขอบคุณคลิปจาก Lanna Hospital Chiang Mai,Thailand

ในปัจจุบันหน้ากาก N95 ขาดแคลน หาซื้อยากมาก และมีราคาสูงค่ะ ท่านผู้เชียวชาญจึงคิดหาสิ่งทดแทน เช่น

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

แนะนำว่า สามารถนำหน้ากากอนามัยธรรมดาสวม 2 ชั้นก็สามารถป้องกันได้ หรือจะประดิษฐ์เองด้วยการนำผ้าขาวม้ามาเย็บติดกัน 4 ชั้นก็มีประสิทธิภาพในการป้องกัน PM 2.5 ได้เช่นกันค่ะ
เย็บหน้ากากด้วยผ้าขาวม้า 4 ชั้น ป้องกัน PM 2.5 ได้
อบคุณภาพจาก https://younghappy.com/

การเย็บหน้ากากผ้าใช้เอง กำลังเป็นนิยมและเป็นทางเลือกที่ดี และยังปลอดภัยป้องกันหน้ากากปลอม เย็บใส่เองก็มั่นใจ เย็บใช้ เย็บแจกทั้งครอบครัว รวมถึงเพื่อนๆ คนที่เรารักและห่วงใย

หน้ากากอนามัยแบบผ้า ใช้แล้วสามารถซักแล้วนำมาใช้ใหม่ได้ค่ะ นอกจากจะสามารถเลือกสี เลือกลายสวยๆ ได้แล้วยังเป็นการลดขยะรักษ์โลกอีกด้วยค่ะ

ผลงานเย็บหน้ากากอนามัยของคุณ Poom Seaga กับผลงานเย็บ mask ด้วยจักร GS3700P

วิธีเย็บก็ไม่ยากค่ะ เพื่อนๆ ในกลุ่ม คนรักจักรเย็บผ้า Pinn Shop กำลังเย็บกันอย่างสนุกเลยค่ะ^^ มีทั้งวิธีเย็บและแพทเทิร์นมาแจกให้เพื่อนๆ เย็บตามได้ง่ายๆ ค่ะ กดเข้าร่วมกลุ่มกันค่ะ มีไอเดียงานเย็บสวยๆ อีกมายมายเลย ลิงค์นี้นะคะ https://www.facebook.com/groups/pinnsewing/

ในภาพเป็นผลงานเย็บหน้ากากอนามัยของคุณ  Poom Seaga กับผลงานเย็บ mask ด้วยจักร GS3700P  ค่ะ

โพสอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

สอบถามเพิ่มเติม หรือ สนใจไปชมสาธิต
และทดลองใช้จักร ฟรี!!  ที่หน้าร้าน Pinn Shop
กรุณากดปุ่ม *คุยกับแอดมิน*
ส่งข้อความทักได้เลยค่ะ

สำหรับผู้ใช้จักรเย็บผ้าจาก Pinn Shop และทุกท่านที่สนใจ  ขอชวนมาเข้ากลุ่มเฟสบุ้ค *คนรักจักรเย็บผ้า Pinn Shop* สมาชิกหลักแสน สังคมดีๆ อบอุ่น มีความสุข มาแชท ชม แชร์ ไอเดียดีๆมีทุกวันค่ะ