How to ถุงผ้าโชว์ตะเข็บ

เพิ่มดีไซน์ใหม่ๆให้กับถุงผ้าธรรมดา โดยการ โชว์ขอบโพ้งตะเข็บออกด้านนอก เพิ่มลายปักเป็นข้อความ ชื่อ เข้าไปให้ดูเท่ ไม่เหมือนใคร