วิธีติดซิปด้วยจักรแบบมีสาบซิป

ธีติดซิปด้วยจักรแบบมีสาบซิป คือมีผ้าเย็บประกบอยู่ทั้งสองข้างของซิป แล้วนำไปสอยหรือเย็บติดกับกระเป๋าหรือชิ้นงานต่างๆ ได้ ด้วยตีนผีติดซิป ง่ายๆ มีคลิปสอนค่ะ