เข็มจักรต่างสีมีความหมาย

หัวของเข็มจักรมีหลายสี ตามชินดการใช้งาน

ที่หัวของเข็มจักรจะมีสีที่แตกต่างกันนะคะ ไม่ใช่เพื่อความสวยงาม แต่เป็นความหมายของการใช้งานค่ะ ตามมาชมน๊าา

วิธีใส่เข็มจักรที่ถูกต้อง

วิธีใส่เข็มจักรด้านไหนถูกต้อง by Jeabja Fufu

อีกหนึ่งปัญหาเล็กๆ ของคนเย็บจักร คือ ใส่เข็มจักรไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การทำงานของจักรแปลกๆ งานเย็บก็ไม่เป็นอย่างที่คิด ที่นี้ความหงุดหงิดก็จะตามมาค่ะ เอาเป็นว่ามาชมวิธีง่ายๆ และถูกต้องของการเปลี่ยนเข็มจักรกัน