ผ้าถัก จาก เครื่องถักไหมพรม ไอเดียที่นำมาตกแต่งเสื้อผ้าได้

การถักไหมพรมแบบใหม่ ที่ง่ายและรวดเร็ว ด้วยการถักจากเครื่องถัไหมพรม และยังสามารถนำผ้าไหมพรมที่ได้ไปตกแต่งเสื้อผาได้อีกด้วย