วิธีใช้เข็มคู่เย็บลายตกแต่ง

เข็มคู่ใช้คู่กับตีนผี N

เพิ่มลูกเล่นสวยๆ ให้กับการเย็บจักรได้ด้วยเข็มคู่ค่ะ เย็บทีเดียวได้ลวดลายสวยๆ 2 เส้นพร้อมกันเลย สามารถแมตสีด้ายเย็บได้ตามชอบอีกด้วย มีเทคนิคการใช้ง่ายๆ ค่ะ ตามมาเล๊ยย