กล่องเก็บไส้กระสวยจักร ตัวช่วยให้ห้องทำงานเป็นระเบียบ

BobbinBox

ที่ทำงานจะเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยในการหาของง่าย เวลาเราจะหยิบมาใช้ กล่องสำหรับเก็บไส้กระสวยจักร หาของง่ายเวลาที่เราต้องการใช้งาน Bobbin Box