My Princess วิธีเย็บ ที่เก็บเจลแอลกอฮอล์พกพา Hand Sanitizer Holder by Jeabja Fufu

Cover ที่เก็บเจลแอลกอฮอล์ Jeabja Fufu บล็อก

eabja ขอมาแชร์ไอเดียงานเย็บ คลิปวิธีเย็บถุงเก็บเจลแอลกอฮอล์พกพา My Princess สอนแบบละเอียดเลยค่ะ ห้อยออกไปใช้สวยๆ ในยุคโควิด มีหลายๆ เทคนิคงานเย็บเลยค่ะ

Disney Princess Bag กระเป๋าผ้าลายปักของคนรักเจ้าหญิงดิสนีย์ ปักและเย็บจากจักรมิกกี้ NV180D

Princess Bag กระเป๋างานปักของคนรักเจ้าหญิงดิสนีย์

เจี๊ยบจ้าอวดงานปักเจ้าหญิงดิสนีย์ สโนว์ไวท์ ซินเดอเรล่า เบลล์ แอเรียล เย็บตกแต่งกระโปรงแบบฟูฟ่อง แล้วประกอบร่างเป็นกระเป๋าซิปงานผ้า Princess Bag ไอเดียงานเย็บแบบคนรักเจ้าหญิงค่ะ