Jeabja จับคู่ ครูอ้อน สอนฟรี เทคนิคควิทล์มือ ควิลท์ด้วยจักรเย็บ เทคนิคควิลท์จักรให้เหมือนควิลท์มือด้วยด้ายเย็บจักรแบบใส ควิลท์ด้วยจักรปัก พร้อมเล่าเรื่องชุดคิทส์งานเย็บ PINN SEWING

เจี๊ยบจ้า จับคู่ ครูอ้อน เล่าเรื่องชุดคิทส์ PINN SEWING สาธิตการควิลท์มือ ควิลท์จักร ควิลท์ด้วยจักรปัก

เจี๊ยบจ้า จับคู่ ครูอ้อน สอนฟรี เทคนิคควิทล์มือ ควิลท์ด้วยจักรเย็บ เทคนิคควิลท์จักรให้เหมือนควิลท์มือด้วยด้ายเย็บจักรแบบใส ควิลท์ด้วยจักรปัก พร้อมเล่าเรื่องชุดคิทส์งานเย็บ PINN SEWING

เทคนิคเย็บซิปได้เลยไม่ต้องเนา

อุ่นรู้น๊า ว่าบางทีเราก็ขี้เกียจเนา ขั้นตอนนี้ขอข้ามได้ป่ะ มาค่ะ มาดูวิธีสำหรับคนขี้เกียดกัน รับรองว่า ง่าย รวดเร็ว มือใหม่ทำได้แน่นอน ทำแล้วเหมือนมือโปรเลยจ้า